... Jerusalem ... 22 Just as the new earth and the new heavens will endure by my power, so your descendants and your name will endure ... Isaiah 66 (GNT), 18 ... Jerusalem will be rebuilt, and its PALACE restored. Jeremiah 30:18 (GNT)

07
February
2011

Under construction

Welcome to The Green Olive Tree.
The purpose of this foundation is to give support to the Jewish people especially in Israel but also in other countries. Why?
Nehemia 1:2-3 (ESV), 1 ... Now it happened in the month of Chislev, ... 2 that Hanani, one of my brothers, came with certain men from Judah. And I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. 3 And they said to me, "The remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame."

I invite you to reed the a r t i c l e s that from now on will be placed regularly on this website.
Thank you for your visit to this website, and thank you for reading the articles!
Mrs. A vd Laan - Leito, founder

Y'rushalayim Shel Zahav [Jerusalem of Gold]
Psalm 122 (NIV)


Olive tree in Gethsemane, Jerusalem

Welkom bij The Green Olive Tree.
Deze stichting is opgericht met als doel steun te geven aan het Joodse volk vooral in Israel maar ook in andere landen. Waarom?
Nehemiah 1:1-3 (NBV), 1 ... In de maand kislew ... 2 kwam een van mijn broers, Chanani,  met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd, en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. 3 Ze vertelden me dit: ‘Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen.

Ik nodig u uit om de a r t i k e l e n die vanaf nu regelmatig geplaatst zullen worden op deze website te lezen.
Bedankt voor uw bezoek aan deze website en voor het lezen van de artikelen!
Mw. A vd Laan - Leito, oprichtster

Y'rushalayim Shel Zahav [Jerusalem of Gold]
Psalm 122 (GNB)

Posted in: Uncategorised