... Jerusalem ... 22 Just as the new earth and the new heavens will endure by my power, so your descendants and your name will endure ... Isaiah 66 (GNT), 18 ... Jerusalem will be rebuilt, and its PALACE restored. Jeremiah 30:18 (GNT)

07
March
2011

School

A primary school a possible future project?!

 

The Green Olive Tree private school would be a primary school that aims to provide education with first of all a Jewish and also Evangelical signature. Why?

17 If some of the branches have been broken off, and you, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others and now share in the nourishing sap from the olive root, 18 do not consider yourself to be superior to those other branches. If you do, consider this: You do not support the root, but the root supports you.
Romans 11:17-18 (NIV)

 

The Green Olive Tree privé school zou een basisschool kunnen zijn met een in de eerste plaats Joods en tevens Evangelisch karakter. Waarom?

17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, 18 beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.
Romeinen 11:17-18 (NBG)Related Article

Why write? An open door ...!