... Jerusalem ... 22 Just as the new earth and the new heavens will endure by my power, so your descendants and your name will endure ... Isaiah 66 (GNT), 18 ... Jerusalem will be rebuilt, and its PALACE restored. Jeremiah 30:18 (GNT)

21
February
2011

What we do

Purpose

The purpose of Stichting The Green Olive Tree, The Green Olive Tree Foundation, is to give support to the Jewish people. Also, through Christian organizations that support the Jewish people and the State of Israel.

Why?

... Now it happened in the month of Chislev, ... that Hanani, one of my brothers, came with certain men from Judah. And I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. And they said to me, "The remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame" Nehemia 1:2-3 (ESV)

 

 

Doel

Het doel van Stichting The Green Olive Tree, is om het Joodse volk te steunen. Ook via Christelijke organisaties die het Joodse volk en de Staat van Israel steunen.

Waarom?

... In de maand kislew ... kwam een van mijn broers, Chanani,  met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd, en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit: ‘Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Nehemiah 1:2-3 (NBV)

 

 

Author: © Mrs A. vd Laan-LeitoPosted in: Uncategorised