... Jerusalem ... 22 Just as the new earth and the new heavens will endure by my power, so your descendants and your name will endure ... Isaiah 66 (GNT), 18 ... Jerusalem will be rebuilt, and its PALACE restored. Jeremiah 30:18 (GNT)

28
March
2011

Groene Olijfboom

Olijfboom in Getsemane, Jeruzalem

Maar ik ben als een groene olijfboom
in het huis van God,
ik vertrouw op de liefde van God
voor eeuwig en altijd.
Psalm 52:10, Koning David (NBV)

Een zilvergroene olijfboom vol prachtige vruchten
noemde de HEER jou.
Jeremia 11:16a

... zijn jonge loten zullen uitlopen.
Het zal als een prachtige olijfboom pronken …
Hosea 14:7

 

De Olijfboom is bekend om de frisheid van zijn bladeren die altijd groen zijn. Om zijn sterke wortels die zelfs door rotsen kan dringen. Om zijn lange levensduur, de olijfboom leeft langer dan andere fruitbomen. En zijn vermogen om in een omgeving met ziltwater te kunnen overleven.

De Olijfboom in de landbouw
Deze boom heeft wortels die zich diep en breed vertakken, waardoor hij lang zonder toediening van water kan overleven. Hij kan een verhoogde concentratie zout in het grondwater verdragen waardoor hij kan groeien in gebieden dicht bij de zee.

Verbouwen en oogsten
Het snoeien van de Olijfboom gebeurd aan het einde van de lengte. De boom heeft weinig verzorging nodig. Zijn vruchten rijpen laat in de herfst, of gedurende de winter verder naar het Zuiden. Het plukken en verwerken van olijven vereist weinig machinale werk.

Opslag Olijfolie
Olijfolie is makkelijk op te slaan. Deze wordt ten minste een jaar lang niet ranzig, en tegen die tijd is er al weer een verse oogst beschikbaar.

Olijfolie
Olijfolie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. In religieuze rituelen, voor medicijnen, in zeepproducten, voor huidverzorging, als brandstof olielampen, et cetera.

Olijfboom als symbool voor mensen:
Degenen die door de Almachtige God en Vader gekozen worden om hem te dienen zoals Koning David deed,

1 De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. 2 Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; 3 en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. ... '
14 Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan.
Zacharia 4 (NBG)

De Olijf staat symbool voor:
- zuiverheid
- vrede en wijsheid
- macht en glorie
- vruchtbaarheid en een lang leven

En hoop,

10 Hij wachtte nog zeven dagen en liet de  d u i f  toen opnieuw los. 11 Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. 
Genesis 8:10-11
(NBV)

Author: © Mrs A. vd Laan-LeitoPosted in: Uncategorised